کاتالوگ الکترونیکی

کاتالوگ الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت معرفی خدمات و عملکرد یکساله دانشگاه طراحی و اجرا شد .
ساختار اجرایی این نرم افزار با قابلیت ورق زدن ،کلیک کردن و دسترسی آسان به محتوای آن طراحی شده است.

این کاتالوگ را در لینک زیر مشاهده بفرمایید:
http://7artistic.com/uploads/files/magazine6-1498648989
دسته بندی
طراحی و چاپ مشتری / ذینفع
دانشگاه علوم پزشکی سمنان محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس