تور مجازی بیستون کرمانشاه

تور مجازی یا پانوراما از مجموعه ی بیستون کرمانشاه

مشاهده آنلاین در آدرز زیر:
http://7artistic.com/panorama/biston-kermanshah
دسته بندی
تور مجازی محل اجرا
کرمانشاه وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس