تور مجازی بیمارستان

تور مجازی یا پانوراما از بیمارستان کوثر سمنان (دانشگاه علوم پزشکی)

مشاهده آنلاین در آدرس زیر:
http://7artistic.com/panorama/semnan-kosar-huspital
دسته بندی
تور مجازی مشتری / ذینفع
بیمارستان کوثر سمنان محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس