سینی و نردبان کابل

تولید سینی و نردبان کابل و ساپورت های پتروشیمی ایلام
دسته بندی
برق صنعتی مشتری / ذینفع
پتروشیمی ایلام محل اجرا
ایلام وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۷/۰۳/۱ تاریخ پایان
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ هزینه اجرا
500,000,000 تومان
نمایش عکس