سینی و نردبان کابل (پالایشگاه گاز بیدبلند)

تولید، گالوانیزاسیون و تحویل سینی و نردبان کابل های پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند با شرکت آریا پتروگاز گلوبال
دسته بندی
برق صنعتی مشتری / ذینفع
آریا پترو گاز گلوبال محل اجرا
خوزستان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۷/۰۸/۱ تاریخ پایان
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ هزینه اجرا
1,500,000,000 تومان
نمایش عکس