معرفی
طراحی ، مشاوره ،تهیه نقشه ، ساخت و نصب سازه های فلزی ، تجهیزات و تاسیسات مکانیکی ، خطوط تولید ، ابنیه صنعتی و ساختمانی ، سازه های بتنی و معماری

فهرست پروژه ها و نمونه کارها

نصب سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی

شرکت مهندسی طرح اندیش پویان

نصب اسکلت فلزی کوره بلند شماره یک و دو کارخانه ذوب آهن اصفهان ، نصب مسیر کامیون رو کوره بل...
اطلاعات بیشتر

ساخت قطعات اسکلت فلزی و تجهیزات مکانیکی

شرکت مهندسی طرح اندیش پویان

ساخت قطعات مکانیکی و اسکلت فلزی و سوله های مختلف
اطلاعات بیشتر

احداث مدرسه 3 کلاسه زنده دیاد منیره حائری دهاقان

شرکت مهندسی طرح اندیش پویان

احداث مدرسه سه کلاسه مجهز در روستای همگین دهاقان اصفهان...
اطلاعات بیشتر

اجرای فونداسیون دکل ، کانکس ، فنس و گراند در سایت های موبایل

شرکت مهندسی طرح اندیش پویان

خاکبرداری آرماتور بندی بتن ریزی نصب دکل ساخت و نصب فنس و اجرای سیستم ارت سایت های موبایل پ...
اطلاعات بیشتر

تهیه نقشه های فونداسیون سایتهای موبایل پشت بامی و زمینی در سطح استان اصفهان

شرکت مهندسی طرح اندیش پویان

بازدید انتخاب بررسی سازه ای و ارائه طرح جهت فونداسیون دکل و تجهیزات موبایل در سطح استان اص...
اطلاعات بیشتر

ارائه خدمات طراحی،مهندسی،مشاوره،کروکی برداری و تهیه نقشه های ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان

شرکت مهندسی طرح اندیش پویان

ارائه خدمات مشاوره ، طراحی ، تهیه نقشه های ساخت و مهندسی معکوس سازه های فلزی و بتنی ، ابنی...
اطلاعات بیشتر

طراحی خط تولید کارخانه فرو سیلیکو منگنز 20000 تنی

شرکت مهندسی طرح اندیش پویان

طراحی کامل کارخانه تولید فروسیلیکو منگنز با ظرفیت 20 هزار تن شامب کلیه خدمات طراحی معماری ...
اطلاعات بیشتر