ارائه خدمات طراحی،مهندسی،مشاوره،کروکی برداری و تهیه نقشه های ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان

ارائه خدمات مشاوره ، طراحی ، تهیه نقشه های ساخت و مهندسی معکوس سازه های فلزی و بتنی ، ابنیه ، طرح تعمیر، باز سازی و نوسازی جرثقالهای سقفی و قطعات و مکانسیم های مکانیکی و ....
دسته بندی
سازه فلزی مشتری / ذینفع
کارخانه ذوب آهن اصفهان محل اجرا
اصفهان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1388/01/05 تاریخ پایان
1397/04/30 هزینه اجرا
2,000,000,000 تومان
نمایش عکس