اجرای فونداسیون دکل ، کانکس ، فنس و گراند در سایت های موبایل

خاکبرداری آرماتور بندی بتن ریزی نصب دکل ساخت و نصب فنس و اجرای سیستم ارت سایت های موبایل پشت بامی ، مونوپل ، لتیس و ...
دسته بندی
طراحی و اجرای ساختمان مشتری / ذینفع
شرکت مخابرات استان اصفهان - همراه اول محل اجرا
اصفهان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1390 تاریخ پایان
1397 هزینه اجرا
200,000,000 تومان
نمایش عکس