احداث مدرسه 3 کلاسه زنده دیاد منیره حائری دهاقان

احداث مدرسه سه کلاسه مجهز در روستای همگین دهاقان اصفهان
دسته بندی
طراحی و اجرای ساختمان مشتری / ذینفع
سازمان تجهیز و نوسازی مدارس استان اصفهان محل اجرا
اصفهان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1391/10/11 تاریخ پایان
1392/06/15 هزینه اجرا
135,000,000 تومان
نمایش عکس