نصب سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی

نصب اسکلت فلزی کوره بلند شماره یک و دو کارخانه ذوب آهن اصفهان ، نصب مسیر کامیون رو کوره بلند ، نصب میدانچه ، نصب پمپ خانه آب دمین و ....
دسته بندی
سازه فلزی مشتری / ذینفع
کارخانه ذوب آهن اصفهان محل اجرا
اصفهان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1388/10/01 تاریخ پایان
1392/03/15 هزینه اجرا
300,000,000 تومان
نمایش عکس