کابراتور آبگرمکن نفتی

تمامی مراحل ریخته گری، ماشین کاری، رنگ آمیزی و مونتاژ در شرکت آبکامه به طور کامل صورت می پذیرد
دسته بندی
تولید کنندگان مشتری / ذینفع
بازار تهران محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1367/10/01 تاریخ پایان
1368/09/01 هزینه اجرا
600,000,000 تومان
نمایش عکس