بدنه کیت CNG

تمامی مراحل ریخته گری، ماشین کاری، آزمایشگاهی در شرکت آبکامه بر اساس استاندارد ایزو 9001 صورت می پذیرد.
دسته بندی
ریخته گری مشتری / ذینفع
صنایع دفاع محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1385/06/01 تاریخ پایان
1392/05/30 هزینه اجرا
3,000,000,000 تومان
نمایش عکس