شیر کنترل ترموستاتیک

تمامی مراحل ریخته گری، ماشین کاری، آزمایشگاهی و مونتاژ در شرکت آبکامه بر اساس استاندارد ایزو 9001 صورت می پذیرد
دسته بندی
تولید کنندگان مشتری / ذینفع
شرکت نگهبان گاز محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1382/07/01 تاریخ پایان
1393/08/15 هزینه اجرا
1,000,000,000 تومان
نمایش عکس