محوطه سازی پارک گل های داودی شهرستان مهدیشهر

کلیه امور مربوط به نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی و اجرای محوطه سازی پارک گل های داودی شهرستان مهدیشهر توسط شرکت آکام گستر ایلیا صورت پذیرفته است.
دسته بندی
زیبا سازی شهری مشتری / ذینفع
شهرداری مهدیشهر محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۷/۰۴/۱ تاریخ پایان
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ هزینه اجرا
300,000,000 تومان
نمایش عکس