اجرای شبکه, پسیو و اکتیو

اجرای شبکه مربوط به شرکت غرب استیل
خدمات انجام شده به شرح ذیل می باشد:
1 - کابل کشی و داکت کشی کارخانه
2 - تجهیز اتاق سرور
3 - نصب و راه اندازی آنتن وایرلس شبکه
4 - نصب و راه اندازی دومین کنترلر
5 - نصب و راه اندازی سیستم بکاپ
6 - ایجاد سرویس اشتراک فایل برای کاربران شبکه
7 - نصب آنتی ویروس برای کلیه سیستم های موحود در شبکه
8 - مشاوره و پشتیبانی در امور مربوط به فناوری اطلاعات
دسته بندی
شبکه مشتری / ذینفع
شرکت غرب استیل محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس