معرفی
شرکت عمران معدن سنگسر در سال 1381 به منظور انجام پروژه های کلید در دست (EPC) تاسیس شد و تاکنون پروژه های زیادی در سطح استان سمنان در زمینه های ساختمان، فاضلاب و .... به انجام رسانده است

فهرست پروژه ها و نمونه کارها