معرفی
از سال 84 در حوزه طراحی سیستمهای الکترونیکی مشغول به کارم و شما می توانید با شرح کلی نیاز خود بهترین قیمت، بهترین کیفیت و مناسب ترین زمان را از ما بخواهید.
حیطه ی کاری ما بسیار گسترده است و هر پروژه ی الکترونیکی را می توانیم انجام دهیم.
پروژه های متنوع انجام شده ما تا کنون نظامی، صنعتی، پزشکی، خودرویی و فضایی بوده و به خوبی به نیازهای بازارهای مختلف واقفیم و همیشه بهترین پیشنهادها را برای مشتریانمان داریم.

فهرست پروژه ها و نمونه کارها