معرفی
شركت مهندسی دلتا اوج البرز از سال 1389 فعالیت خود را در حوزه طراحی ، تولید و اجرای ساختمانهای پیش ساخته شروع نمود

فهرست پروژه ها و نمونه کارها