اجرای سیستم دوربین مداربسته تحت شبکه برج تجاری ققنوس

اجرای سیستم دوربین مداربسته تحت شبکه برج تجاری ققنوس
دسته بندی
سیستم امنیتی مشتری / ذینفع
شرکت مهندسی نگین نما محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته هزینه اجرا
4,000,000,000 تومان
نمایش عکس