اجرای سیستم اعلام حریق برج تجاری ققنوس

اجرای سیستم اعلام حریق برج تجاری ققنوس
دسته بندی
سیستم امنیتی مشتری / ذینفع
شرکت مهندسی نگین نما محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته هزینه اجرا
200,000,000 تومان
نمایش عکس