اجرای سیستم دزدگیر اماکن صنایع لاستیکی پارمیدا

اجرای سیستم دزدکیر اماکن جهت پوشش دیوار پیرامونی شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا واقع در شهرک صنعتی سمنان
دسته بندی
سیستم امنیتی مشتری / ذینفع
صنایع لاستیکی پارمیدا محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته هزینه اجرا
15,000,000 تومان
نمایش عکس