اجرای سیستم دوربین مداربسته تحت شبکه صنایع لاستیکی پارمیدا

اجرای سیستم دوربین مداربسته خط تولید صنایع لاستیکی پارمیدا
دسته بندی
سیستم امنیتی مشتری / ذینفع
شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ تاریخ پایان
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ هزینه اجرا
15,000,000 تومان
نمایش عکس