اجرای سیستم دوربین مداربسته خط تولید شرکت غرب استیل

اجرای سیستم دوربین مداربسته خط تولید شرکت غرب استیل
دسته بندی
سیستم امنیتی مشتری / ذینفع
شرکت غرب استیل محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته هزینه اجرا
20,000,000 تومان
نمایش عکس