اجرای زیر ساخت شبکه هاپیر فامیلی برج ققنوس

اجرای زیرساخت شبکه های رایانه ای،صندوق های فروش،تجهیز اتاق سرور،نصب سرور های مربوطه،اینترنت بی سیم و...
دسته بندی
سیستم امنیتی مشتری / ذینفع
شرکت مهندسی نگین نما محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۵/۰۳/۱ تاریخ پایان
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ هزینه اجرا
220,000,000 تومان
نمایش عکس