معرفی
پیشگامان فناوری اطلاعات از سال 1387 در زمینه نرم افزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک فعالیت می کند، در زمینه فین تک ها کیف پول الکترونیکی ارائه کرده است و با اخذ مجوز پرداخت یاری با عنوان سیزپی ارائه دهنده درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب و کارها است .

فهرست پروژه ها و نمونه کارها