معرفی
فعال در زمینه های ساختمانی، شهرسازی، راه سازی و ...

فهرست پروژه ها و نمونه کارها

احداث ساختمان مرکز رشد

جاوید مبنا ساویس

احداث ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهمیرزاد شهرستان مهدیشهر...
اطلاعات بیشتر

محوطه سازی

جاوید مبنا ساویس

توسعه محوطه و تجهیز ایستگاه راه آهن سمنان
اطلاعات بیشتر

احداث نمازخانه

جاوید مبنا ساویس

احداث نمازخانه در ساختمان اداری کمیته امداد شهرستان مهدیشهر...
اطلاعات بیشتر

فنس کشی و ایمن سازی سایت موبایل

جاوید مبنا ساویس

فنس کشی پانچی و ایمن سازی و مرمت جاده سایتهای موبایل استان سمنان...
اطلاعات بیشتر

پل

جاوید مبنا ساویس

اجرای دال بتنی پل کوی دانشگاه مهدیشهر
اطلاعات بیشتر

دیوار سنگی

جاوید مبنا ساویس

احداث دیوار سنگی با سنگ لاشه در خیابان اول شهرک فاطمیه مهدیشهر...
اطلاعات بیشتر

احداث دیوار محوطه کارخانه

جاوید مبنا ساویس

احداث دیوار محوطه کارخانه خودروسازی فردا شامل دیوار چینی، ساخت و نصب نرده و رنگ آمیزی...
اطلاعات بیشتر