احداث دیوار محوطه کارخانه

احداث دیوار محوطه کارخانه خودروسازی فردا شامل دیوار چینی، ساخت و نصب نرده و رنگ آمیزی
دسته بندی
دیوار چینی مشتری / ذینفع
ایران خودرو سازه محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ تاریخ پایان
1391/06/25 هزینه اجرا
150,000,000 تومان
نمایش عکس