دیوار سنگی

احداث دیوار سنگی با سنگ لاشه در خیابان اول شهرک فاطمیه مهدیشهر
دسته بندی
دیوار چینی مشتری / ذینفع
شهرداری مهدیشهر محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۲/۰۴/۱ تاریخ پایان
1392/07/27 هزینه اجرا
25,000,000 تومان
نمایش عکس