عکاسی رویداد و خبری

تصاویر نمونه مربوط به برگزاری مراسم تماشای فوتبال تیم ملی ایران در فودکورت سام به سفارش فیدیلو است.
طی این رویداد یک ساعت عکاسی انجام و تعداد ۶۴ عکس گرفته شده و این عکس ها دو ساعت بعد با توجه به نیاز کارفرما برای استفاده تصاویر در فضای مجازی با تنظیمات نور و رنگ به صورت کامل در اختیار کارفرما قرار گرفته است.
رشته عکاسی خبری یکی از پر طرفدار ترین رشته های عکاسی در سامانه کادرو می باشد.
دسته بندی
برگزاری رویداد مشتری / ذینفع
فیدیلیو محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ تاریخ پایان
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ هزینه اجرا
120,000 تومان
نمایش عکس