نرم افزار حضور و غیاب برای گروه صنعتی گلرنگ

گروه صنعتی گلرنگ یکی از سازمان هایی است به کسرا پیوسته است
این سازمان برای کنترل ترددهای خود و شرکت های زیر مجموعه اش از نرم افزار حضور و غیاب کسرا استفاده می کند.

نرم افزار حضور و غیاب کسرا با انعطاف پذیری بالا متناسب با هر قانون و مقرراتی است و از یک طرف به مدیران سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها امکان کنترل حضور و غیاب و نحوه تردد کارکنان، مدیریت المان‌های کارکرد و جاری ساختن قوانین محاسبه کارکرد را می‌دهد و از طرف دیگر مشاهده و تصحیح اطلاعات حضور، ردیابی آیتم‌های کارکرد و دریافت گزارش‌های مورد نیاز را برای کارمندان امکان‌پذیر می‌کند
دسته بندی
تولید نرم افزار مشتری / ذینفع
گروه صنعتی گلرنگ محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس