معرفی
شرکت تدبیر سازان سکنای ایرانیان(مهانیت) از سال 1387 در حوزه طراحی سازه بتنی و فلزی شروع به فعالیت نمود

فهرست پروژه ها و نمونه کارها