سایت ستاد اکرام ایتام کمیته امداد استان سمنان

وب سایت ستاد اکرام ایتام کمیته امداد امام استان سمنان به همراه سیستم گزارش دهی به حامیان طرح اکرام و درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت
آدرس : www.ekramsmn.ir
دسته بندی
طراحی سایت مشتری / ذینفع
کمیته امداد استان سمنان محل اجرا
آنلاین یا مجازی وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۲/۰۱/۵ تاریخ پایان
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ هزینه اجرا
1,000,000 تومان
نمایش عکس