وب سایت مرکز توانبخشی سلامت ایرانیان

مرکز جامع توانبخشی بیماران روانی مزمن سلامت ایرانیان
تکنولوژی استفاده شده : Bootstarp - Html5 - Css3 -Jquery - Cakephp
آدرس سایت: http://salamat-iranian.com/
دسته بندی
طراحی سایت مشتری / ذینفع
مرکز توانبخشی سلامت ایرانیان محل اجرا
آنلاین یا مجازی وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۴/۱۰/۱ تاریخ پایان
۱۳۹۴/۱۱/۱۵
نمایش عکس