چراغ های پارکی و خیابانی

تمامی مراحل تولید و منوتاژ چراغ های پارکی و خیابانی در کارخانجات صنایع روشنایی مون گارشو انجام می پذیرد
دسته بندی
سیستم های روشنایی مشتری / ذینفع
نمایندگی مون گارشو بازار تهران محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1397/01/20 تاریخ پایان
1397/06/30 هزینه اجرا
200,000,000 تومان
نمایش عکس