سنسورهای حرکتی Microwave و Infrared

تمامی مراحل ساخت و مونتاژ سنسورهای حرکتی Microwave و Infrared در شرکت صنایع روشنایی مون گارشو صورت می پذیرد
دسته بندی
سیستم امنیتی مشتری / ذینفع
نمایندگی مون گارشو بازار تهران محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
1397/01/20 تاریخ پایان
1397/09/30 هزینه اجرا
500,000,000 تومان
نمایش عکس