پردیس پزشکان بوعلی

پردیس پزشکان بوعلی
با مطالعات ونیازسنجی در شهر سمنان به منظور تجميع خدمات درمانی پزشکان و بهره گیری مناسب از متخصصان حوزه پزشکی، طراحی و اجرای پردیس پزشکان بوعلی توسط مدیریت شرکت نگین نما آغاز گردید . این مجموعه به عنوان بزرگترین ساختمان پزشکان کشور شامل ۱۲۸ واحد مطب پزشکان ، واحدهای خدماتی از قبیل آزمایشگاه رادیولوژی ، فیزیوتراپی و غیره و همچنین تجاری های مرتبط اعم از داروخانه ، تجهیزات پزشکی و زیربنایی می باشد . ا معماری منحصربفرد این پروژه و ایجاد فضای مشاعی زیاد ، دسترسی های مناسب و تعدد آسانسورها ، فضای بازی کودکان ، فضای استراحت سالمندان و ... این مجتمع را نسبت به اماکن مشابه در کشور متمایز نموده است
دسته بندی
طراحی و اجرای ساختمان محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس