برج تجاری تفریحی گردشگری ققنوس

برج تجاری تفریحی گردشگری ققنوس
با توجه به نیازهای بخش گردشگری و همچنین اماکن تجاری و تفریحی استان سمنان با مطالعات و نیازسنجی جامع و همچنین مکان یابی با هدف ایجاد یک مرکز گردشگری تفریحی و تجاری مناسب و شایسته مردم شریف استان ، مجموعه برج ققنوس طراحی و عملیات اجرایی آن آغاز گردید . این برج در زمینی به مساحت ۱۱۰۰۰ متر مربع و با زیربنای تقریبی ۸۰۰۰۰ متر مربع در ۱۸ طبقه به ارتفاع ۱۱۰ متر در حال احداث می باشد
دسته بندی
طراحی و اجرای ساختمان مشتری / ذینفع
مهندس منصور بیرقی محل اجرا
سمنان وضعیت
در حال اجرا
نمایش عکس