عمارت خیل خان سنگسر(اقامتی ،پذیرایی و گردشگری )

عمارت خیل خان سنگسر
مجموعه پذیرایی و اقامتی خیل خان سنگسر در اواخر سال ۱۳۹۱ با تملک بنای تاریخی در شهرستان گردشگری مهدیشهر به نام خانه کیپور به منظور حفظ و احیای این بنا و ایجاد فضای پذیرایی و اقامتی با معماری سنتی توسط مدیریت هلدینگ نگین نما شروع به فعالیت اجرایی نمود. این مجموعه شامل ۱۲۰۰ متر مربع مساحت و دو ایوان بوده که مرمت و بازسازی آن به سرانجام رسیده و آماده پذیرایی از هموطنان عزیز و گرانمایه میباشد.

Khilkhan Khilkhan Residential, Catering and Tourism Complex of Sangesar with the area size of 1200 square meters is located in Mahdishahr county. The reconstruction process of this beautiful historical complex started in late 2012 in order to preserve the historical monuments and to create a fabulous place for catering and holding reception parties in a unique traditional atmosphere.
دسته بندی
طراحی و اجرای ساختمان مشتری / ذینفع
مهندس منصور بیرقی محل اجرا
سمنان وضعیت
در حال اجرا
نمایش عکس