طراحی و اجرای لوله کشی آبرسانی و فاضلاب

اجرای کامل لوله کشی سیستم سرمایشی و گرمایشی ساختمان
اجرای سیستم آبرسانی به همراه بوستر پمپ آبرسانی و ساخت و نصب مخازن ذخیره اجرای سیستم فاضلاب ، آب باران و ونت
دسته بندی
سایر پیمانکاری محل اجرا
تهران وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس