کانال کشی تاسیسات تهویه مطبوع

طراحی و اجرای کانال کشی با استفاده از ورق پلی اورتان و گالوانیزه
دسته بندی
سایر پیمانکاری وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس