معرفی
طراح و مجری کلیه فعالیت های ساختمانی ، راهسازی ، شهرسازی ، محوطه سازی

فهرست پروژه ها و نمونه کارها

احداث اسکلت بتنی

شرکت عمران استحکامات آسیا

احداث اسکلت ساختمان پایگاه امداد جاده ای - اداری شهرستان آرادان...
اطلاعات بیشتر

تعمیرات ساختمان

شرکت عمران استحکامات آسیا

تعمیرات ساختمانهای طولخط حوزه راه آهن شمالشرق 1
اطلاعات بیشتر

دیوار ضامن (سنگی) راه روستایی عبدل آباد

شرکت عمران استحکامات آسیا

اجرای دیوار ضامن با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان در مسیر راه روستای عبدل آباد...
اطلاعات بیشتر

بهسازی معابر روستاهای استان سمنان

شرکت عمران استحکامات آسیا

زیرسازی، آسفالت، جدول، آجرفرش و دیوار ساحلی روستاهای سرخه و گرمسار...
اطلاعات بیشتر