بهسازی معابر روستاهای استان سمنان

زیرسازی، آسفالت، جدول، آجرفرش و دیوار ساحلی روستاهای سرخه و گرمسار
دسته بندی
راه سازی مشتری / ذینفع
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۶/۱۲/۱ تاریخ پایان
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ هزینه اجرا
360,000,000 تومان
نمایش عکس