دیوار ضامن (سنگی) راه روستایی عبدل آباد

اجرای دیوار ضامن با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان در مسیر راه روستای عبدل آباد
دسته بندی
دیوار چینی مشتری / ذینفع
اداره راه و ترابری شهرستان سمنان محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۷/۰۶/۱ تاریخ پایان
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ هزینه اجرا
130,000,000 تومان
نمایش عکس