احداث اسکلت بتنی

احداث اسکلت ساختمان پایگاه امداد جاده ای - اداری شهرستان آرادان
دسته بندی
اسکلت و آرماتور بندی مشتری / ذینفع
جمعیت هلال احمر استان سمنان محل اجرا
سمنان وضعیت
در حال اجرا هزینه اجرا
180,000,000 تومان
نمایش عکس