ساخت سوله استخر سرپوشیده شهدای غواص محمود آباد

مجموعه ورزشی و استخر سرپوشده شهدای غواص در شهرستان محمود آباد در مساحت 500 متر مربع به روش UBM (سوله قوسی سبک) احداث گردیده است .
استخر سرپوشیده به سرمایه گذاری آقای مهندس باخدا در شهرستان محمودآباد شهرستان در نمایی زیبا و با دورنمای احداث محموعه ورزشی تفریحی ایجاد گردید.
این پروژه در بازه زمانی 5 روز کاری با همت پرسنل و مهندسین پر تلاش شرکت ماژین استیل نصب گردید.
دسته بندی
ساخت سوله مشتری / ذینفع
استخر شهدای غواص محمود آباد محل اجرا
مازندران وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس