سوله سالن ورزشی در شهریار

مجموعه ورزشی برادران عباس زاده در شهریار تهران در منطقه شهرک شاهد در حال احداث می باشد
پوشش سالن ورزشی به مساحت 600 متر مربع در ارتفاع 7 متری در بازه زمانی 4 روز کاری به روش سقف های فوق سبک قوسی (UBM) تولید و نصب گردیده است
دسته بندی
ساخت سوله مشتری / ذینفع
مجموعه ورزشی برادران عباس زاده محل اجرا
تهران وضعیت
در حال اجرا
نمایش عکس