سوله UBM استخر سرپوشیده در شهرستان پاوه

استخر سرپوشیده مجموعه تفریحی شهرستان پاوه در استان کرمانشاه در مساحت 600 متر به روش UBM (سوله قوسی سبک) احداث گردید
استخر سرپوشیده به سرمایه گذاری آقای شایان حسینی که یکی از جوانان پرتلاش شهرستان پاوه بوده و مصمم هستند که این مجموعه تفریحی را احداث نمایند
این پروژه در بازه زمانی 5 روز کاری در شرایط سخت آب و هوایی زیر بارش باران و برف و با همت پرسنل و مهندسین پرتلاش شرکت ماژین استیل (سوله سازه) نصب گردید
دسته بندی
ساخت سوله مشتری / ذینفع
آقای شایان حسینی محل اجرا
کرمانشاه وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس