معرفی
مجموعه توتال شبکه با قرار گرفتن در قلب بازر برق و شبکه از سال 1395 آماده خدمت رسانی در زمینه های پیاده سازی شبکه های کامپیوتری اعم از پسیو و اکتیو هم چنین ارائه راهکارهای متنوع در رابطه با نظارت تصویری از جمله پیاده سازی و نگه داری آن هم چنین قابلیت پیاده سازی سیستم های کنترل تردد و حضور غیاب برای مجموعه ها را دارا می باشد.
بخش بعدی خدمات مجموعه ما پیاده سازی لینک های رادیویی و ایجاد یک پهنای باند مطمئن می باشد. خدمات ما شامل ساخت دکل های متنوع و نصب و راه اندازی رادیو های مدنظر کارفرما می باشد.
در راستای استاندارد سازی دیتاسنتر هم چنین خدمات متنوعی از جمله پیاده سازی کف کاذب - اجرای دیوار پوش مخصوص - هوشمندسازی دیتاسنتر، تجهیزات کنترل ترددی مخصوص دیتا سنتر - سیستم های اعلام و اطفا حریق منحصر به دیتاسنتر و ... را دارا می باشیم.
در توتال شبکه ما میتوانیم تجهیزات پسیو و اکتیو شما را در اسرع وقت فراهم نموده و برای اجرا در پروژه به حضورتان ارسال نماییم.

فهرست پروژه ها و نمونه کارها