احداث پل مرزی سرخس – سرخس

انجام مطالعات مهندسی و طراحی جزئیات و ساخت کامل پل سرخس – سرخس ، بر روی رودخانه تجن در نقطه صفر مرزی مشترک جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان بطول 96 متر و نیز راههای دسترسی از دو طرف بطول 500 متر
دسته بندی
پل سازی مشتری / ذینفع
وزارت راه و شهرسازی – معاونت ساخت و توسعه شبکه راهها محل اجرا
خراسان رضوی وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس