معرفی
طراحی استراتژی مناسب کسب و کار شما برای تبلیغ در توییتر یا اجرای استراتژی کمپین در توییتر فارسی با استفاده از 100 کاربر توییتر.

فهرست پروژه ها و نمونه کارها

تبلیغات بانک صادرات در توییتر

طراحی و اجرای کمپین در توییتر فارسی

هدف بانک صادرات ایجاد فاز توییتر برای تیزینگ خود بود. این تیزینگ به صورت بیلبورد و عکس‌های...
اطلاعات بیشتر